آخه من دوست دارم دست خودم نیست

خودتم میدونی که این علاقه کم نیست

آخه من دوست دارم دست خودم نیست

تو که باشی نه دیگه غم تو دلم نیست

آخ منی که بی قرارم

من دیگه کاری ندارم

فقط هی خیره بشم به جفت چشمات

این دل رفت

فقط واسه تو میکنه ضعف

آخه واسه ی توئه که هست

روزای هفته رو این دل بی قراره

این دل رفت

فقط واسه تو میکنه ضعف

آخه واسه ی توئه که هست

روزای هفته رو این دل بی قراره

این دل رفت

این دل رفت

شب درازه واسه ی ما بسازه

خاطره های دوست داشتنی رو

کم نیاره همه چیز دست یاره

دیگه تو عزیز دل منی و

آخ منی که بی قرارم

من دیگه کاری ندارم

فقط هی خیره بشم به جفت چشمات

این دل رفت

فقط واسه تو میکنه ضعف

آخه واسه ی توئه که هست

روزای هفته رو این دل بی قراره

این دل رفت

فقط واسه تو میکنه ضعف

آخه واسه ی توئه که هست

روزای هفته رو این دل بی قراره

این دل رفت

فقط واسه تو میکنه ضعف

آخه واسه ی توئه که هست

روزای هفته رو این دل بی قراره

این دل رفت

فقط واسه تو میکنه ضعف

آخه واسه ی توئه که هست

روزای هفته رو این دل بی قراره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد