صدای خنده هات هنوز توی گوشمه

عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه

دیگه بدون من یه قدمم بر ندار

یه چیزی بت میگم ایندفه رو نه نیار

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

بدون تو بدون ازین زندگی سیرم

به جون هردومون نباشی از دست میرم

درارو وا نکن و حرف رفتنو نزن

نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ماکان بند