با تو آرومم

ماکان بند

ترجمه ها: اصلی English

دیوونه تم عشق پر احساسم

میدونم اینو که نباشی هوا نیست واسم

بیا دلُ بده به عمق احساسم

میدونم اینو که نباشی هوا نیست واسم

من اینو میدونم با تو آرومم

اسمتو میارم همه جا میگم

تویی تویی خانومم

من اینو میدونم با تو آرومم

اسمتو میارم همه جا میگم

تویی تویی خانومم

اگه من تو رو میخوامت

میخوامت نمیشم بی خیالت

بی خیالِ درد و بد بیاری

تویی که خنده رو رو لبم میاری

من اینو میدونم با تو آرومم

اسمتو میارم همه جا میگم

تویی تویی خانومم

من اینو میدونم با تو آرومم

اسمتو میارم همه جا میگم ت

ویی تویی خانومم

آلبوم هاي بیشتر از ماکان بند