راه می افتم تو خیابون

هرجا رو می بینم یاد تو می افتم

یاد قدم هات

راه می افتم تو خیابون

پر بغض تو سینم یادته میگفتم

مال من غمات

این خیابونا عطرتُ دارن همیشه

عطر تو که کم نمیشه

عطر تو که کم نمیشه

این خیابونا منو که بی تو میبینن

زیر پای من میشینن تا رسیدن

بودیم کنار هم شبا تو خواب هم

صبحا یه زنگ میدادیم روحیه

میخوندیم یه موزیک ما با هم

صدای من آرامشت بود

صدای تو میداد انرژی بهم

تو ذهنم یه ملکه ساختم

ولی نبودم حتی تو ذهنت

بچه بازی درآوردی و جا زدی

کم آوردی واسه من لب و لوچتُ کج کردی

آدم الکی پر رو کردیم

من دوسِت داشتم فقط دوست داشتم

این خیابونا عطرتُ دارن همیشه

عطر تو که کم نمیشه

عطر تو که کم نمیشه

این خیابونا منو که بی تو میبینن

زیر پای من میشینن تا رسیدن

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد