شبی که ما اشنا شدیم

لرد هارون

ترجمه ها: اصلی فارسی

I am not the only traveler من تنها مسافری نیستم

Who has not repaid his debt که بدهیشو پرداخت نمیکنه

I've been searching for a trail to follow again و من مدتی است دوباره در جستجوی راهی هستم كه دنبال كنم

Take me back to the night we met منو برگردون به شبی ک با هم اشنا شدیم

And then I can tell myself تا اون موقع بتونم به خودم بگم

What the hell I'm supposed to do که چه غلطی قراره بکنم

And then I can tell myself تا اون موقع بتونم به خودم بگم

Not to ride along with you همسفر و همراه تو نشم

I had all and then most of you من تمام تو را داشتم

Some and now none of you اما به تدریج از دستت دادم

Take me back to the night we met منو برگردون به شبی که با هم اشنا شدیم

I don't know what I'm supposed to do من نمیدونم که چه غلطی باید بکنم

Haunted by the ghost of you شبح خیالت ولم نمیکنه

Oh, take me back to the night we met اوه ، منو برگردون به شبی ک باهم اشنا شدیم

When the night was full of terror در شبی كه پر از هراس و وحشت بود

And your eyes were filled with tears و چشمانت از اشک‌ها پر شده بود

When you had not touched me yet زمانی که هنوز منو لمس نکرده بودی

Oh, take me back to the night we met اوه ، منو برگردون به شبی که باهم اشنا شدیم

I had all then most of you من تمام تو را داشتم

Some and now none of you اما به تدریج از دستت دادم

Take me back to the night we met منو برگردون به شبی که با هم اشنا شدیم

I don't know what I'm supposed to do من نمیدونم که چه غلطی باید بکنم؟

Haunted by the ghost of you شبح خیالت ولم نمیکنه

Take me back to the night we met منو برگردون به شبی ک با هم اشنا شدیم

نظرات

Me

Me

Lanatiiiiiii in kheili khoooobeeee????
tina

tina

خیلی خوب بود من ازفیلمش خیلی خوشم اومد اهگش هم خیلی مناسب این فیلم بود این فیلم بهترین فیلم زندگی مردم میشه
ela

ela

greeeeat ????????????????????????????
how emotional he can sing
tina

tina در پاسخ به ela

yes its gret

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد