I don't belong in the world, that's what it is من به این دنیا تعلق ندارم، این چیزی هست که هست

Something separates me from other people یه چیزی منو از بقیه مردم جدا میکنه

Everywhere I turn به هر سمتی که میچرخم

There's something blocking my escape یه چیزی هست که جلوی فرارم رو میگیره

It took thirteen beaches to find one empty سیزدهمین ساحل هستی که گذروندم و یکی رو خلوت پیدا کردم که کسی توش نباشه

But finally, it's mine اما بالاخره، مال منه

With dripping peaches, I'm camera ready بالا هلو هایی که می افتند ، من یه دوربین حاضرم

Almost all the time تقریبا همه ی زمان ها

But I still get lonely اما من هنوز کاری میکنم که تنها باشم

And, baby, only then do I let myself recline و عزیزم، فقط پس من خودم رو عقب میکشم از هرچیزی

Can I let go? And let your memory dance میتونم برم. و اجازه بدم خاطراتت برقصن

In the ballroom of my mind توی سالن رقص توی سرم

Across the county line سراسر خط شهرستان ها

It hurts to love you, but I still love you دوست داشتن تو خیلی سخته اما من هنوزم دوست دارم

It's just the way I feel این فقط چیزیه که احساس میکنم

And I'd be lyin', if I kept hiding دروغه اگه بگم سعی کردم که قایمش کنم

The fact that I can't deal حقیقتی که نمیتونم باهاش کنار بیام ادامه بدم

And that I've been dyin' و من خواهم مرد

For something real برای یه چیز واقعی

That I've been dyin' که داشتم براش میمردم

For something real برای یه چیز واقعی

It took thirteen beaches to find one empty سیزدهمین ساحل هستی که گذروندم و یکی رو خلوت پیدا کردم که کسی توش نباشه

But finally, I'm fine اما بالاخره ، حالم خوبه

Past Ventura and lenses plenty از ونتورا گذشتم و لنزها (دوربین ها) اونجا فراوانند

In the white sunshine زیر نور سفید آفتاب

But you still can find me, if you ask nicely اما هنوزم میتونی پیدام کنی اگه درست دنبالم بگردی

Underneath the pines زیر درخت های کاج

With the daisies, feelin' hazy کنار گل های آفتابگردان، با حس گیج و مبهم

In the ballroom of my mind توی سالن رقص توی سرم

Across the county line سراسر خط شهرستان ها

It hurts to love you, but I still love you دوست داشتن تو خیلی سخته اما من هنوزم دوست دارم

It's just the way I feel این فقط چیزیه که احساس میکنم

And I'd be lyin', if I kept hiding دروغه اگه بگم سعی کردم که قایمش کنم

The fact that I can't deal حقیقتی که نمیتونم باهاش کنار بیام ادامه بدم

And that I've been dyin' و من خواهم مرد

For something real برای یه چیز واقعی

That I've been dyin' که داشتم براش میمردم

For something real برای یه چیز واقعی

It hurts to love you, but I still love you دوست داشتن تو خیلی سخته اما من هنوزم دوست دارم

It's just the way I feel این فقط چیزیه که احساس میکنم

And I'd be lying, if I kept hidin' و من یه دروغگو خواهم بود اگه به پنهان شدن ادامه بدم

The fact that I can't deal حقیقتی که نمیتونم باهاش کنار بیام ادامه بدم

The fact that I can't deal حقیقتی که نمیتونم باهاش کنار بیام ادامه بدم

نظرات

الناز

الناز

اهنگ باید از کجا دانلود کرد

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد