خدایان و هیولاها

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

In the land of Gods and Monsters در سرزمین خدایان و هیولاها

I was an Angel. من فرشته بودم (بی گناه بودم)

Living in the garden of evil تو باغ شیطان زندگی میکردم

Screwed up, scared, doing anything that I Needed. خراب کردم همه چیزو، ترسیدم و هر کاری که لازم بود رو انجام دادم (کم کم داشت تغییر میکرد)

Shining like a fiery beacon درخشان مانند چراغ آتشین

You got that medicine I need تو دارویی داری که من نیاز دارم

Fame, liquor, love, give it to me slowly. شهرت، شراب، عشق اینارو آهسته به من بده (میخواد که خودشو همرنگ لوس آنجلس کنه با شهرت و ...)

Put your hands on my waist, do it softly. دستتو بذار دور کمرم،آروم انجامش بده

Me and God we don't get along, so now I sing. من و خدا، ما باهم زیاد کنار نمیایم (دیگه به خدا اعتقاد نداره و شهر تاثیر خودش رو گذاشت)، حالا وقتشه بخونم

No one's gonna take my soul away هیچکس نمیخواد روح من رو ببره

I'm living like Jim Morrison. مثل جیمز موریسون زندگی می‌کنم

Headed towards a damn holiday. چشم انتظار یه جشن خراب شده ام

Motel, squeeze, squeeze, and I'm singing متل(مهمان خانه)، فشار، فشار، و من دارم میخونم

damn yeah give it to me, this is heaven, what I Truly want لعنتی اره بدش به من ،چیزی که دنبالشم بهشته برام

It's innocence lost. Innocence lost. این بی گناهیه نابود شدست(معصویست از دست رفته)

In the land of gods and monsters در سرزمین خدایان و هیولاها

I was an Angel من فرشته بودم

Lookin' to get injoy hard. دنبال کسی میگشتم که حسابی باهام حال کنه

Like a groupie incognito posing as a real singer مانند گروهی ناشناخته که به عنوان یک خواننده واقعی ظاهر بشند

Life imitates art زندگی از هنر تقلید میکنه

You got that medicine I need تو دارویی داری که من نیاز دارم

Dope, shoot it up straight to the heart please دوپ،بنداز بالا... لطفا درست مسقتیم به سمت قلب

I don't really wanna know what's good for me واقعا نمیخوام بدونم چی واسم خوبه

God's dead, I said 'baby that's alright with me'. خدا مرده و من گفتم عزیزم با این هیچ مشکلی ندارم

No one's gonna take my soul away هیچکس نمیخواد روح من رو ببره

Living like Jim Morrison. مثل جیم موریسون زندگی میکنم

Headed towards a damn holiday. چشم انتظار یه جشن خراب شده ام

Motel, sprees, sprees, and I'm singing متل(مهمان خانه)، فشار، فشار، و من دارم میخونم

damn yeah give it to me, this is heaven, what I Truly want لعنتی اره بدش به من ،چیزی که دنبالشم بهشته برام

It's innocence lost. Innocence lost. این بی گناهیه نابود شدست(معصویست از دست رفته)،اینستا abelhot

When you talk it's like a movie وقتی تو صحبت میکنی مثل یه فیلمه

Making me go crazy و داری دیوونم می کنی

'Cause life imitates art چون زندگی از هنر تقلید می کنه

If I'll get a little pretty اگه یکم زیبا تر بشم

Can I be your baby? میتونم عزیزه ی تو باشم

And tell me life isn't that hard. و بهم میگی که زندگی اونقدر ها سخت نیست

No one's gonna take my soul away هیچکس نمیخواد روح من رو ببره

Living like Jim Morrison. مثل جیم موریسون زندگی میکنم

Headed towards a damn holiday. چشم انتظار یه جشن خراب شده ام

Motel, sprees, sprees, and I'm singing متل(مهمان خانه)، فشار، فشار، و من دارم میخونم

damn yeah give it to me, this is heaven, what I Truly want لعنتی اره بدش به من ،چیزی که دنبالشم بهشته برام

It's innocence lost. Innocence lost. این بی گناهیه نابود شدست(معصویست از دست رفته)

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد