بازی‌های رایانه‌ای

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

Swinging in the backyard توی حیاط پشتی میگردم

Pull up in your fast car سوار ماشین سریعت میشم

Whistling my name اسممو بلند صدا می کنی

Open up a beer یه نوشیدنی باز می کنی

And you say, get over here و میگی بيا اينجا

And play a video game تا با هم ویدئو گیم بازی کنیم

I'm in his favorite sun dress لباس تابستونی مورد علاقشو پوشیدم

Watching me get undressed در حالی که لباسامو در میارم تماشام می كنی

Take that body downtown از اين بدن لذت ببر

I say you the bestest بهترین ها رو بهت میگم

Lean in for a big kiss برای یه بوسه ی بزرگ خم میشم

Put his favorite perfume on عطر مورد علاقشو میزنم

Go play your video game برو بازی کن

It's you, it's you, it's all for you برای توئه، برای توئه، همه این کارها برای توئه

Everything I do هر کاری که می کنم

I tell you all the time همیشه بهت میگم

Heaven is a place on earth with you بهشت، یه جایی با تو روی زمینه

Tell me all the things you want to do بهم بگو هر کاری که میخوای بکنی

I heard that you like the bad girls شنیدم که دخترای بد و دوست داری

Honey, is that true? عزیزم، این درسته؟

It's better than I ever even knew این بهتر از چیزیه که تا الان می دونستم

They say that the world was built for two میگن دنیا واسه زوج ها ساخته شده

Only worth living if somebody is loving you زندگی فقط وقتی ارزش داره که یکی عاشقت باشه

Baby, now you do عزیزم الان میدونی

Singing in the old bars آواز خوندن توی کافه های قدیمی

Swinging with the old stars رقصیدن با ستاره های قدیمی

Living for the fame زندگی کردن واسه شهرت

Kissing in the blue dark بوسیدن وقت غروب

Playing pool and wild darts بيليارد و دارت بازی كردن

Video games ویدیو گیم ها

He holds me in his big arms منو با دستاش محكم بغل ميكنه

Drunk, and I am seeing stars مستم و ستاره ها دور سرم میچرخن

This is all I think of این همه ی چیزیه که بهش فکر میکنم

Watching all our friends fall همه ی دوستامونو نگاه کنیم که می افتن

In and out of Old Paul's بیرون و داخل خونه ی پاولِ پير

This is my idea of fun این نظر من درباره ی خوشیه

Playing video games ویدیو‌گیم بازی کردن

It's you, it's you, it's all for you برای توئه، برای توئه، همه این کارها برای توئه

Everything I do هر کاری که می کنم

I tell you all the time همیشه بهت میگم

Heaven is a place on earth with you بهشت، یه جایی با تو روی زمینه

Tell me all the things you want to do بهم بگو هر کاری که میخوای بکنی

I heard that you like the bad girls شنیدم که دخترای بد و دوست داری

Honey, is that true? عزیزم، این درسته؟

It's better than I ever even knew این بهتر از چیزیه که تا الان می دونستم

They say that the world was built for two میگن دنیا واسه زوج ها ساخته شده

Only worth living if somebody is loving you زندگی فقط وقتی ارزش داره که یکی عاشقت باشه

Baby, now you do عزیزم الان میدونی

It's you, it's you, it's all for you برای توئه، برای توئه، همه این کارها برای توئه

Everything I do هر کاری که می کنم

I tell you all the time همیشه بهت میگم

Heaven is a place on earth with you بهشت، یه جایی با تو روی زمینه

Tell me all the things you want to do بهم بگو هر کاری که میخوای بکنی

I heard that you like the bad girls شنیدم که دخترای بد و دوست داری

Honey, is that true? عزیزم، این درسته؟

It's better than I ever even knew این بهتر از چیزیه که تا الان می دونستم

They say that the world was built for two میگن دنیا واسه زوج ها ساخته شده

Only worth living if somebody is loving you زندگی فقط وقتی ارزش داره که یکی عاشقت باشه

Baby, now you do عزیزم الان میدونی

Now you do حالا میدونی

نظرات

Alireza

Alireza

لانا...دیگه ... روانی... شده

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد