بادی الکتریک (الکتریسیته بدن)

لانا دل ری

ترجمه ها: اصلی فارسی

Elvis is my daddy اولیس پدر من هست (منظورش الویس پریسلی هستش،لانا همیشه الویس رو ستایش میکرد)

Marilyn's my mother مارلین مادر من هست (مرلین مونرو منظورشه)

Jesus is my bestest friend عیسی بهترین دوست من هست (الویس و مرلین همیشه الگوهای لانا بودن و لانا به مسیحیه معتقده)

We don't need nobody ما به کسی احتیاج نداریم

'Cause we got each other چون همدیگر رو داریم

Or at least I pretend یا حداقلش من وانمود میکنیم که اینطوری هست

We get down every Friday night ما هر جمعه شب میزنیم و میرقصیم

Dancin' and grindin' in the pale moonlight زیر نور ماه با هم میزنیم و می رقصیم

Grand Ole Opry, we're feelin' alright توی گرند اول اپری،ما حس خوبی داریم

Mary prays the rosary for my broken mind مریم مقدس برای ذهن آشوبم دعا می کنه

(She said dont worry 'bout it) اون گفته : نگرانش نباش

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم(آهنگی از والتر وایتمن)

I sing the body electric, baby من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم عزیزم

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I'm on fire, sing that body electric من روی آتیشم، آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Whitman is my daddy ویتمن پدر من هست

Monaco's my mother موناکو مادر من هست (موناکو شهریه که به خوشگذرونی و عیاشی معروفه)

Diamonds are my bestest friend الماس ها بهترین دوست های من هستند

Heaven is my baby بهشت (آسمان یا خدا) بچه من هست

Suicide's her father خودکشی پدرش هست

Opulence is the end و بی نیازی فرجامش هست

We get down every Friday night ما هر جمعه شب میزنیم و میرقصیم

Dancin' and grindin' in the pale moonlight زیر نور ماه با هم میزنیم و می رقصیم

Grand Ole Opry, we're feelin' alright توی گرند اول اپری،ما حس خوبی داریم

Mary prays the rosary for my broken mind مریم مقدس برای ذهن آشوبم دعا می کنه

(She said dont worry 'bout it) اون گفته : نگرانش نباش

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I sing the body electric, baby من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم عزیزم

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Sing that body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Sing that body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I'm on fire, sing that body eletric من روی آتیشم، آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

My clothes still smell like you پیراهن هام هنوزم بوی تو رو میدن

And all the photographs say you're still young و عکس هامون نشون میدن که تو هنوز جوونی

I pretend I'm not hurt وانمود میکنم صدمه ای ندیدم

And go about the world like I'm having fun و در اطراف این دنیا من لذت میبرم (خوشحالم)

We get crazy every Friday night ما هر شب جمعه دیوونه میشیم

Drop it like it's hot in the pale moonlight اونها رو مثل گرمای نور رنگ پریده ی ماه بندازید !

Grand Ole Opry, feelin' alright توی گرند اول اپری،ما حس خوبی داریم

Mary's swayin' softly to her hearts delight مریم مقدس هم داره اروم میرقصه برای خوشنودی قلبش

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I sing the body electric, baby من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم عزیزم

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I sing the body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Sing that body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

Sing that body electric من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I'm on fire, sing that body electric من روی آتیشم، آهنگ بادی الکتریک رو میخونم

I sing the body electric, baby من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم عزیزم

I sing the body electric, baby من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم عزیزم

I sing the body electric, baby من آهنگ بادی الکتریک رو میخونم عزیزم

نظرات

reza

reza

سلام خسته نباشید
من در مورد چند خط اول شعر نمیدونستم مرسی

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد