چیزی که بیشتر از همه دوست داری رو انتخاب کن

لارا فابیان

ترجمه ها: اصلی فارسی

Was in a place where I wished for the love of my life در جایی که من برای عشق به زندگی ام آرزو داشتم

I've suffered more in these arms and I thought I would die من در ماهیچه هام احساس درد شدید میکنم و فکر کنم دارم میمیرم

And now I tremble on the brink like a shivering child و حالا دارم در یک گوشه میلرزم مثل یک بچه

Praying that the fall if it hurts will be worth the flight دعا میکنم که اگر سقوط کنم، ارزش پرواز را خواهد داشت

If I blow it, I'll know it اگر دم (نفس) بدهم ، این رو میدونم

I'll face it with my open broken heart and my wiser eyes من با قلبی گشاده و چشمانی باز باهاش مواجهه خواهم شد

If I blow it, so goes it اگر دم (نفس) بدهم ، بنابراین نفسمم میره

I won't regret a thing I did just the things I didn't try من از کارم پشیمان نیستم من فقط انجامشون دادم و تقلا نکردم

Choose what you love most انتخاب کن چیزی رو که بیشتر دوست داری

And let it kill you if you have to و اجازه بده تو رو به فنا ببره حتی اگه مجبور شدی

Choose what you love most انتخاب کن چیزی رو که بیشتر دوست داری

And let it kill you و اجازه بده به فنا ببرت

Let it kill you اجازه بده به فنا ببرت

My freedom waits to surrender and give you my life آزادیه من منتظره تا جونم رو به تو اهدا کنم

I fear that I'm over my head but I'm digging the dive من میترسم که خودم بالای سرم باشم اما من شیرجه رو میزنم

I'll take a breath with the kiss of death if I survive اگر زنده بمانم نفس کشیدنم با بوسه زدن به مرگ خواهد بود

And know with the next breath I'm immortalized و میدونم با نفس بعدی جاودانه میشوم

If I blow it, I'll know it اگر دم (نفس) بدهم ، این رو میدونم

I'll face it with my open broken heart and my wiser eyes من با قلبی گشاده و چشمانی باز باهاش مواجهه خواهم شد

If I blow it, so goes it اگر دم (نفس) بدهم ، بنابراین نفسمم میره

I won't regret a thing I did just the things I didn't try من از کارم پشیمان نیستم من فقط انجامشون دادم و تقلا نکردم

Choose what you love most انتخاب کن چیزی رو که بیشتر دوست داری

And let it kill you if you have to و اجازه بده تو رو به فنا ببره حتی اگه مجبور شدی

Choose what you love most انتخاب کن چیزی رو که بیشتر دوست داری

And let it kill you و اجازه بده به فنا ببرت

Let it kill you اجازه بده به فنا ببرت

And let it kill you و اجازه بده به فنا ببرت

Let it kill you اجازه بده به فنا ببرت

Choose what you love most انتخاب کن چیزی رو که بیشتر دوست داری

And let it kill you و اجازه بده به فنا ببرت

Let it kill you اجازه بده به فنا ببرت

Let it kill you اجازه بده به فنا ببرت

Let it kill you اجازه بده به فنا ببرت

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از لارا فابیان