وقتی کسی میره بارون که میگیره

وقتی نمیخندم دل که نمیبندم

هر خوابی می بینم آخر که می شینم

یاد تو می افتم

هرجا تو هر حالی یاد تو می افتم

پر میشم از خالی یاد تو می افتم

هر روز و هر سالی یاد تو می افتم

هرجا تو هر حالی

یاد تو می افتم

عکست که رو میزه اشکام که میریزه

تو جمع و تو خلوت هر لحظه هر ساعت

تن خسته و دلتنگ من با همین آهنگ

یاد تو می افتم

یاد تو میوفتم

هرجا تو هر حالی یاد تو می افتم

پر میشم از خالی یاد تو می افتم

هر روز و هر سالی یاد تو می افتم

هرجا تو هر حالی

یاد تو می افتم

وقتی غروب میشه چشمام که ابری شه

وقتی هوا صافه هرجا تو هر کافه

وقتی که داغونم هر.شعری میخونم

یاد تو می افتم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد