مثل اون قدیما

بگیرم تو آغوش

تو گوشم بخون که

تو یادم فراموش

درسته نبودیم یه مدت رو با هم

نکرد چیزی تغییر میون تو و من

هنوزم همون بو همون طرز لبخند

همون روسریو همون شال و دستبند

نه انگار که چیزی عوض کرده ما رو

هنوزم همونیم ببین روزگارو

یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات

هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات

دو تا خط باریک کنار لباته

هنوزم تب عشق تو حال و هواته

یه لبخند کوتاه کنارش یکم غم

چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم

مثا اینکه دیروز همو دیده بودیم

با همدیگه عشقو به اوجش رسوندیم

یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات

هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات

دو تا خط باریک کنار لباته

هنوزم تب عشق تو حال و هواته

یه لبخند کوتاه کنارش یکم غم

چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم

مثا اینکه دیروز همو دیده بودیم

با همدیگه عشقو به اوجش رسوندیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد