عشق یعنی وقتی که

دستتو می گیرم

مطمئن باشم که

از خوشی می میرم

عشق یعنی وقتی که

بی قرارت میشم

مطمئن باشم که

تو میمونی پیشم

عشق یعنی وقتی که

دستتو می گیرم

مطمئن باشم که

از خوشی می میرم

عشق یعنی وقتی که

بی قرارت میشم

مطمئن باشم که

تو میمونی پیشم

از صمیم قلبم

با همه احساسم

پای تو موندم تا

خودمو بشناسم

وقت دیدار تو

زیر نور ماهه

با تو تا خوشبختی

راهمون کوتاهه

عشق یعنی وقتی که

دستتو می گیرم

مطمئن باشم که

از خوشی می میرم

عشق یعنی وقتی که

بی قرارت میشم

مطمئن باشم که

تو میمونی پیشم

تو ماه منی

بتاب و بمون

دلم روشنه

به آینده مون

چه آرامشی

تو رفتارته

دلم تا ابد

گرفتارته

عشق یعنی وقتی که

دستتو می گیرم

مطمئن باشم که

از خوشی می میرم

عشق یعنی وقتی که

بی قرارت میشم

مطمئن باشم که

تو میمونی پیشم

عشق یعنی وقتی که

دستتو می گیرم

مطمئن باشم که

از خوشی می میرم

عشق یعنی وقتی که

بی قرارت میشم

مطمئن باشم که

تو میمونی پیشم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد