بارون که میزنه این آسمون منو

دیوونه میکنه ، خون گریه میکنه

هی پا به پای من تو این خیابونا

من گریه میکنم اون ، گریه میکنه

بارون که میزنه باز جای خالیِ تو درد میکنه

تو کوچه های شهر میفهمم اینو من

تنهایی آدمو ولگرد میکنه

من هنوز نگرانتم وقتی که بارون میباره

نکنه اون که باهاته یه روزی تنهات بزاره

من هنوز نگرانتم رفتی تنهایی که چی شه

یکی اینجا هس که مردن واسه ی تو زندگیشه

بعد تو با کسی قدم نمیزنم

از کوچه ها بپرس

سیگارای من ترکم نمیکنن

باور نمیکنی از پاکتا بپرس

من هنوز نگرانتم وقتی که بارون میباره

نکنه اون که باهاته یه روزی تنهات بزاره

من هنوز نگرانتم رفتی تنهایی که چی شه

یکی اینجا هس که مردن واسه ی تو زندگیشه

من هنوز نگرانتم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد