گیره دلم ، درگیره دلم

واسه داشتن تو می میره دلم

زنگ صدات ، همه نفسات

با این همه خوبی درگیره دلم

دیره دیگه ، نگو دیره دیگه

از دست حرفات دلگیره دیگه

می شینه میگه ، اگه دنیاشی که

واسه داشتن تو دنیاشو میده

نه میشه مگه ، تنها شم دیگه

دنیای من بی تو بارونیه

نمیگذره روزای بی تو برام

یه ساله واسه من هر ٽانیه

نه میشه مگه تنها شم دیگه

دنیای من بی تو بارونیه

نمیگذره روزای بی تو برام

یه ساله وایه من هر ثانیه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد