دلم واست تنگ میشه هر روزی که رد میشه

باسه من یه زندونه این خونه بی تو

چشات منو میگیره

میخندی جونم میره

دیوونه میشم باست میشم هی بیتابت

منو ترکم نکن اصلن

بی تو من از همه خستم

همه دنیام تو نگاته نگییییر از من چشاتو

تو دیونه منم عاشق

دوپرنده روی ابرا میرسیم ما تهه دنیا

نگیییییر از من چشاتو

منو ترکم نکن اصلن

بی تو من از همه خستم

همه دنیام تو نگاته نگییییر از من چشاتو

تو دیونه منم عاشق

دوپرنده روی ابرا میرسیم ما تهه دنیا

نگیییییر از من چشاتو

برام سخت شده نمیتونم از فکرت تو درام

حواسم به توعه سمت چشات که پیچیده به پام

نفس حبس شده

کارم سخت شده

دلم تنگه هی

همش من تو رو میخوام

منو ترکم نکن اصلن

بی تو من از همه خستم

همه دنیام تو نگاته نگییییر از من چشاتو

تو دیونه منم عاشق

دوپرنده روی ابرا میرسیم ما تهه دنیا

نگیییییر از من چشاتو

منو ترکم نکن اصلن

بی تو من از همه خستم

همه دنیام تو نگاته نگییییر از من چشاتو

تو دیونه منم عاشق

دوپرنده روی ابرا میرسیم ما تهه دنیا

نگیییییر از من چشاتو

منو ترکم نکن اصلا

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد