نمیدونم کار کی بود

که تورو دیگه ندارم

بیقرارم این روزا

توفکرتم دلهره دارم

نکنه جایی بری سر چشمات چش بخوری

نکنه که تو زندگی از کسی رو دست بخوری

حالم بده دلشوره دارم

کاش که پیشت بودم نگرانم

قدر یه دنیا غصه دارم

تحملم تموم شده طاقت ندارم

همه جارو رفتم و گشتم ندیدم و نبود از تو نشونه

همه بهم میگن که دیوونه نزار عکساش پیشت بمونه

توکه رفتی از پیشم هی بدآوردم

دارم دیوونه میشم دیگه کم آوردم

حالم بده دلشوره دارم

کاش که پیشت بودم نگرانم

قدر یه دنیا غصه دارم

تحملم تموم شده طاقت ندارم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد