یه قفس اینورِ در...

یه قفس پشت دره!

بی تو هر تجربه ای...

یا بده! یا بدتره!

بی تو هر تجربه ای...

یه تلاش بیخوده!

روتو کردی اون طرف...

تا نبینی چی شده!

فرق نمی کنه کجام...

هرکجا نیستی بده!

وقتی بات حرف می زنم...

با سکوت جواب نده!

هر کدوم از ما یه جور...

نگرانِ بعدشه!

چه جوری صدات کنم...

تا غمم شنیده شه؟!

هر کدوم از ما یه جور...

نگرانِ بعدشه!

چه جوری صدات کنم...

تا غمم شنیده شه؟!

یه قفس اینورِ در...

یه قفس پشت دره!

بی تو هر تجربه ای...

یا بده! یا بدتره!

از جایی شروع نکن...

که ته ش نبودنه!

یه قدم دور تر از این...

خط قرمز منه!

هر کدوم از ما یه جور...

نگرانِ بعدشه!

چه جوری صدات کنم...

تا غمم شنیده شه؟!

هر کدوم از ما یه جور...

نگرانِ بعدشه!

چه جوری صدات کنم...

تا غمم شنیده شه؟!

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از شادمهر عقیلی