من بی تو دنیام جهنم

من بی تو حرفام پر از غم

من بی تو دردام قد دریاست

من بی تو اشکام میریزه خاطرت واسم عزیزه

من بی تو دردام قد دریاست

من بی تو طاقت ندارم بیا من بی تو یک بیقرارم بیا

من بی تو آرامشیو قراری تویه دلم ندارم بیا

من بی تو طاقت ندارم بیا

من بی تو یک بیقرارم بیا

من بی تو طاقت ندارم چشم انتظارم یه بیقرارم بیا

عاشقتر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین

دیوونگی کن تا که من دیوونه شم عاشقترین

عاشقتر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین

دیوونگی کن تا که من

دیوونه شم عاشقترین

من بی تو دنیام جهنم من بی تو حرفام پر از غم

من بی تو دردام قد دریاست

من بی تو اشکام میریزه خاطرت واسم عزیزه

من بی تو دردام قد دریاست من بی تو طاقت ندارم بیا

من بی تو یک بیقرارم بیا من بی تو آرامشیو قراری

تویه دلم ندارم بیا

من بی تو طاقت ندارم بیا

من بی تو یک بیقرارم بیا

من بی تو طاقت ندارم چشم انتظارم یه بیقرارم بیا

عاشقتر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین

دیوونگی کن تا که من دیوونه شم عاشقترین

عاشقتر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین

دیوونگی کن تا که من

دیوونه شم عاشقترین

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد