آخر کار خودتو کردی

سینا شعبانخانی

ترجمه ها: اصلی

آخر کار خودتو کردی

سینا شعبانخانی

عکسمونو روی دیوار نمیبینم دیگه این روزا انگار عزیزم عزیزم

دستای گرمتو دیگه داره یه چیزای دیگه ای رو میگه عزیزم عزیزم

من تورو دوست دارمو تو دیگه منو نمی خوای پس برو عزیزم

من تورو دوست دارمو تو دیگه منو نمی خوای بسه برو عزیزم

آخر کار خودتو کردی زدی زیره همه حرفات

پا گذاشتی رو قلبمو ول کردی

آخر کار خودتو کردی زدی زیره همه حرفات

پا گذاشتی رو قلبمو ول کردی

سینا شعبانخانی آخر کار خودتو

چشمای سردتو دیگه چیزی از عشق منو تو نمیگه میدونی عزیزم

تنها نگذار منو تو بمونو از پیش من نرو میدونی عزیزم

من تورو دوست دارمو تو دیگه منو نمی خوای پس برو عزیزم

من تورو دوست دارمو تو دیگه منو نمی خوای بسه برو عزیزم

آخر کار خودتو کردی زدی زیره همه حرفات

پا گذاشتی رو قلبمو ول کردی

آخر کار خودتو کردی زدی زیره همه حرفات

پا گذاشتی رو قلبمو ول کردی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد