دلمون گرفته، غمو میبینیم تو چشمای هم

دیگه حرفی نمیمونه ، نگامونو میدزدیم از هم

شاید این آخرین باره که نشستیم روبروی هم

انگاری این همون لحظهست که آدما میگن به هم

خداحافظی ، خداحافظی عزیزم

پس میگیم به سادگی: خداحافظی

خداحافظی برای همیشه ، برای همیشه

ولی بازم دلمون میگیره ، انگار نمیریم از یاد هم

بازم بیتابی ، بازم تردید ، بازم یه بهونه واسه برگشتن ِ به هم

بازم حرف و بازم رویا ، بازم نشستیم روبروی هم

بازم جنگ و بازم دعوا ، بازم لحظهی گفتن ِ به هم

خداحافظی ، خداحافظی عزیزم

پس میگیم به سادگی: خداحافظی

خداحافظی برای همیشه ، برای همیشه

اما بازم دلمون میگیره

انگار این روزای غصهدار نمیخوان تموم بشن

با هم یا بدون ِ هم

حالا چه بگیم خداحافظی

چه نگیم خداحافظی ، به هم

با این خداحافظی به سادگی نمیگذریم از هم

خداحافظی ... خداحافظی عزیزم

خداحافظی ... خداحافظی عزیزم

خداحافظی ... خداحافظی عزیزم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد