برگای زرد

منو یاد تو میندازن

چه زود رسید پاییز بازم

اما اینبار تو مال ِ من

نیستی.

روزا دارن

آروم آروم سرد میشن

غروبا دلگیر ترن

همه دنیا بهم میگن

نیستی.

تو راحت از عشقم

گذشتی و بازم

من آرزوم اینه

برگردی پیشم

همیشه تو ذهنم

میمونی اما من

تو خاطرات ِ تو

کم کم گم میشم

کم کم گم میشم.

اون روزی که

خاطراتت از آرزوهات بیشتر بشه

اون روز دیگه

پیر شده قلب ِ تو

واسه همیشه.

تورو دیدن

زیر بارون با تو خندیدن

مثل یه خوابه واسه من

کاش بازم خواب ِ تو ببینم.

تو راحت از عشقم

گذشتی و بازم

من آرزوم اینه

برگردی پیشم

همیشه تو ذهنم

میمونی اما من

تو خاطرات ِ تو

کم کم گم میشم

تو راحت از عشقم

گذشتی و بازم

من آرزوم اینه

برگردی پیشم

همیشه تو ذهنم

میمونی اما من

تو خاطرات ِ تو

کم کم گم میشم

کم کم گم میشم.

گم میشم.گم میشم.

کم کم گم میشم.

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد