من

توی جاده آزادم

دیگه کسی رو آزار نمیده

فریادم

صدای باد توی گوشم

اینو حس می کنم

همه چی شده فراموشم

اینو حس می کنم

چقدر تنها

چقدر سردم

دیگه نمی خوام برگردم

آخه همه چی خوبه

همه چی خوبه

همه چی اینجا خوبه

من

توی جاده قدم میزنم

خاطرات خوب و چه ساده

رقم میزنم

صدای باد توی گوشم

اینو حس میکنم

همه چی شده فراموشم

اینو حس می کنم

چقدر تنها

چقدر سردم

دیگه نمی خوام برگردم

آخه همه چی خوبه

همه چی خوبه

همه چی اینجا خوبه

چقدر تنها

چقدر سردم

دیگه نمی خوام برگردم

آخه همه چی خوبه

همه چی خوبه

چقدر تنها

چقدر سردم

دیگه نمی خوام برگردم

آخه همه چی خوبه

همه چی خوبه

چقدر تنها

چقدر سردم شاید برگردم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد