تعجب نکن

اگه بی منطق تو رو دوست دارم

اگه تموم نمیشه اصرارم

اگه با تو دنبال تکرارم، تکرارم

تعجب نکن

اگه از هر کسی جز تو بیزارم

اگه این شبا خیلی بیدارم

اگه با تو و بی تو تب دارم

تب دارم

مطمئن بودم که گذشته با تو جبران میشه

که آینده ی خوبی در پیشه

میشه داشته باشم تو رو همیشه

همیشه

تو رو دارم و حالم از این حس

زیر و رو شده باور کن

با یه حرفی یه کاری یه چیزی

حالی که دارمو بهتر کن

با تو هرچی که خواستم همون شد

با تو همه چی راحت شد

همه دیدن رابطمون خیلی

بیشتر از یه مدت شد

آروم آروم آروم خودمو تسلیم تو دیدم

لحظه لحظه بیشتر با تو آرامشو فهمیدم

تاثیر تو دیگه غیر قابل انکاره

درست میگن که عشق فقط یک باره

سرنوشتم به تو بستگی داره

به تو بستگی داره

مطمئن بودم

که گذشته با تو جبران میشه

که آینده ی خوبی در پیشه

میشه داشته باشم تو رو همیشه

همیشه

تو رو دارم و حالم از این حس

زیر و رو شده باور کن

با یه حرفی یه کاری یه چیزی

حالی که دارمو بهتر کن

با تو هرچی که خواستم همون شد

با تو همه چی راحت شد

همه دیدن رابطمون خیلی

بیشتر از یه مدت شد

حالمو بهتر کن

حالمو بهتر کن

حالمو بهتر کن

بیا حالمو بهتر کن

بیا حالمو بهتر کن

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد