اگه تو مال من نیستی

سیروان خسروی

ترجمه ها: اصلی

تورو دیوونه وار میخوام

واسه همینم هرجا بری مثه سایه باتو میام

برو دیگه هرجا که دوس داری

ولی بدون فایده نداره نمیتونی جام بزاری

تقصیره من نیس! خب مقصر اون چشاته

دسه خودم نیس اینا همش کاره نگاته

همرو خط زدم فقط زیرتو خط کشیدم

انو بدون که من جاتوبه کسی نمیدم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

چاره ندارم منه بیچاره

توکه چپ وراس منو پس میزنی

چرا به دلم دس میزنی

تقصیره من نیس! خب مقصر اون چشاته

دسه خودم نیس اینا همش کاره نگاته

همرو خط زدم فقط زیرتو خط کشیدم

انو بدون که من جاتوبه کسی نمیدم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

اگه تو ماله من نیستی چرا دوست دارم

چرا هرشب بافکرت تا صبح بیدارم

اگه تو ماله من نیستی حرفی ندارم

میدونم یه روزی میشه دلتو بدست بیارم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد