به اين فكر كن اگه

امــــروز

تموم فرصتت باشه

اگه امروز نخواد ديگه

واسه تو رنگ فرداشه

دلت مي خواد كجا باشي

تو اين دنياي ديوونه

با تنهايي و تاريكي

تك و تنها توي خونه

يا دست تو دست عشقت

زير بارون رگباري

براي آخرين لحظه

كدوم تصوير و دوست داري؟!

اگه همين امروز آخرين روزه

ديگه نزار بازم دلت بسوزه

همين فرداهاي روشن

از دست تو دوره

چرا روز و شبت باشه

پُرترديد ووووو

پُر ترديد و دلشوره

به اين فكر كن كه هر روزت

مي تونه روز آخرشه

بدون هيچ فردايي

مي تونه عمرمون سرشه

بگو حالا تو اين روزي

كه واست زندگي بخشه

دلت مغرور مي مونه يا هرچي هست و

مي بخشه

تموم لحظه هاي تــو

تا وقتي دست تقديره

همين حالا همين لحظه ام

واسه تصميم تو ديره

اگه همين امروز آخرين روزه

ديگه نزار بازم دلت بسوزه

همين فرداهاي روشن

از دست تو دوره

چرا روز و شبت باشه

پُرترديد ووووو

پُر ترديد و دلشوره

اگه همين امروز آخرين روزه

ديگه نزار بازم دلت بسوزه

همين فرداهاي روشن

از دست تو دوره

چرا روز و شبت باشه

پُرترديد وووووو

پُر ترديد و دلشوره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد