دنبال یه حرف تازه

توی رویای تو بودم

واسه ابراز علاقم

این ترانه رو سرودم

تو عبور واژه ها که

پشت هم پِ یش میگشتم

آخرش رسید به این حرف

دوست دارمو نوشتم

دوست دارمو نوشتم

من دوست دارم قدر

آسمون پر ستاره

جوری که سمت تو میام

بی اراده بی اشاره

بی اراده بی اشاره

من دوست دارم قدر

قدی که تو نمیدونی

قدی که بگم تا ابد

توی خاطرم میمونی

توی خاطرم میمونی

سمت من نشونه رفته

تیر عشق تو عزیزم

دخل من اومده انگار

بسته شد راه گریزم

عشق من یکی یدونست

اصلنم همتا نداره

تو همیشه مثل بارون

روی دل تو میباره

روی دل تو میباره

من دوست دارم قدر

آسمون پر ستاره

جوری که سمت تو میام

بی اراده بی اشاره

بی اراده بی اشاره

من دوست دارم قدر

قدی که تو نمیدونی

قدی که بگم تا ابد

توی خاطرم میمونی

توی خاطرم میمونی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد