هنوز هواتو میاره بارون دلم میخواد دوباره ابری شه این جدایی کی تموم میشه

هنوزم عکسات مثه همیشه کناره ساعته رو دیواره داره گریه هامو میشماره

نمیتونم دیگه بسه دیگه بسه تمومش کن

واسه بغضی که شکسته دیگه بسه تمومش کن دیگه بسه تمومش کن

تو برایه من همون عشقه پاک سابقی تو هنوزم عاشقی میدونم

خیره شو بگو به من قید چی رو میزنی تو که دل نمیکنی میدونم

تو برایه من همون عشقه پاک سابقی

تو هنوزم عاشقی میدونم

خیره شو بگو به من قید چی رو میزنی

تو که دل نمیکنی میدونم

تو که دل نمیکنی میدونم

درارو بستم که بوهی عطرت بمونه تو هوایه این خونه همه میگن شده دیوونه

تموم دنیا بذار ببینن رو صورتم دوباره بارونو بی تو میرم این خیابونو

نمیتونم دیگه بسه دیگه بسه تمومش کن

واسه بغضی که شکسته دیگه بسه تمومش کن دیگه بسه تمومش کن

تو برایه من همون عشقه پاک سابقی تو هنوزم عاشقی میدونم

خیره شو بگو به من قید چی رو میزنی تو که دل نمیکنی میدونم

تو برایه من همون عشقه پاک سابقی

تو هنوزم عاشقی میدونم

خیره شو بگو به من قید چی رو میزنی

تو که دل نمیکنی میدونم

تو که دل نمیکنی میدونم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد