همین که من به یادتم

که با غم تو راحتم

اسیر عشقو عادتم

اینه عادتم، عادتم

میدونی طبق عادتم که ته کشیده طاقتم

به شونه هات بدعادتم

اینه عادتم

عادتم یه گریه تو خلوتم

یه اشکی روی صورتم

تموم نمیشه غربتم

اینه عادتم

منو دلخوریو دل داغونو، هر دفعه پرسه زدن زیر بارون

با یه قابی که عکس تو توشه

منو دادی تو دست خیابون

منو میکشی جای دوتامون

منو اشکی که واسه تو ریختمو این دفعه پای تو میگذرم از جون

چه بیرحمی که اینجوری راحت

منو دادی تو دست خیابون

منو میکشی جای دوتامون

همین که من روانیتم، به مو رسیده طاقتم

خود تو دادی عادتم(دادی عادتم)

درسته واسه داشتنت اثر نکرد عبادتم

محاله ترک عادتم(ترک عادتم)

عادتم یه گریه توی خلوتم یه اشکی رو صورتم

تموم نمیشه غربتم

اینه عادتم

منو دلخوریو دل داغونو، هر دفعه پرسه زدن زیر بارون

با یه قابی که عکس تو توشه

منو دادی تو دست خیابون

منو میکشی جای دوتامون

منو اشکی که واسه تو ریختمو این دفعه پای تو میگذرم از جون

چه بیرحمی که اینجوری راحت

منو دادی تو دست خیابون

منو میکشی جای دوتامون

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد