از دل بی قرارم

سامان جلیلی

ترجمه ها: اصلی

از دله بیقرارم ،

ناسازگارم

آخ گله ها که دارم

حصرت شده که یک شب آروم و بی تب سر رو بالشت بذارم

((مگه دل تو بیکاری ،، بسه مردم آزاری))

این دله بیقرارم ،

پی باهانه ست ، حالش چه عاشقانه ست

هرچی میگم که بس کن

این احمقانه ست

انگاری دل دیوانه ست

((مگه دل تو بیکاری ،، بسه مردم آزاری))

،،یکی یدونه دلم باش ، یک روزی باشی عاشقم کاش،،

،،نکنی ازم دوووووری ،تنهام نذار اینجووووری،،

،،یک دیونه مثل خودم باش .بشی دیونه دلم کاش،،

،،میگی مگه مجبووووری ،آخه عشق که نیست زوووری،،

آخه عشق که نیست زوری

از بد روزگارم ، آروم ندارم

وای که چه حالی دارم

ای دل بی قرارم ، بمون کنارم

بی تو تمومه کارم

((مگه دل تو بیکاری ،، بسه مردم آزاری))

هی به دلم دوباره ،میگم که ای مست

رفته ها واسه تفره ست

هی سرکار میذاره ،تو رو دوباره ،سربه هوایی از بس

((مگه دل تو بیکاری ،، بسه مردم آزاری))

((مگه دل تو بیکاری ،، بسه مردم آزاری))

،،یکی یدونه دلم باش ، یک روزی باشی عاشقم کاش،،

،،نکنی ازم دوووووری ، تنهام نذار اینجووووری،،

یک دیونه مثل خودم باش .بشی دیونه دلم کاش

میگی مگه مجبووووری ،آخه عشق نیست زوری

،،یکی یدونه دلم باش ، یک روزی باشی عاشقم کاش،،

،،نکنی ازم دوووووری ، تنهام نذار اینجووووری،،

یک دیونه مثل خودم باش .بشی دیونه دلم کاش

میگی مگه مجبووووری ،آخه عشق که نیست زوری

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد