عکست روبروم و اینجا باز جات خالیه

به عکست زُل میزنم گریه میکنم چند ثانیه

کاشکی میدونستی بی تو بودن چه حالیه

تو رفتی و من تنهام چند سالیه

پر کشیدی به آسمون دیگه نیستی پیش من

ولی بیا تو خوابم با من حرف بزن

دست روزگار خیلی زود تورو ازم گرفت

از وقتی تو رفتی شب و روزم رنگ غم گرفت

عطر تو تویه خونه ست خاطراتت هرگوشه

روزی صدبار از نبودنت گریه ام گرفت

گریه ام گرفت

از وقتی تو رفتی تموم دلخوشیام پژمرد

چه شبها که با گریه کنار عکست خوابم برد

چرا تنهام گذاشتی؟! میمیرم بدون تو

چــرا؟! تو که میدونستی

جونم بسته ست به جون تو

پر کشیدی به آسمون دیگه نیستی پیش من

ولی بیا تو خوابم با من حرف بزن

دست روزگار خیلی زود تورو ازم گرفت

از وقتی تو رفتی شب و روزم رنگ غم گرفت

عطر تو تویه خونه ست خاطراتت هرگوشه

روزی صدبار از نبودنت گریه ام گرفت

گریه ام گرفت

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد