هنوز یادت میفتم هر از چندگاهی

عکس تورو میارم و میکنم یه نگاهی

دلم برات خیلی تنگ شده تنگ شده

همه بهم میگن کردم چه اشتباهی

دیگه ندیدم رنگی به جز سیاهی

ولی این دل نداشت هیچ گناهی

عاشقت بودم ولی فقط تو یه لحظه

یکی دیگه رو دیدم موندم سر دوراهی

چشمام اشکاتو میدید

قلبم درداتو فهمید

اما باز دلم لرزید

بدون اینکه بخوام

نمیدونی تنهایی چقدر سخته

نیستی تو خیلی وقته

هرروزش میگذره قد چند سال برام

یادت میاد گفتی تنهات نمیزارم

آره خودم رفتم که این شده روزگارم

قلبم فقط اندازه ی عشق تو جا داشت

تورَم بیرون کردم از قلبم با این کارم

چشمام اشکاتو میدید

قلبم درداتو فهمید

اما باز دلم لرزید

بدون اینکه بخوام

نمیدونی تنهایی چقدر سخته

نیستی تو خیلی وقته

هرروزش میگذره قد چند سال برام

بعد اون روز دلم یه روز خوش ندید

شدم یه آدم تنها یه افسرده ی شدید

میدونم شاید دیگه دلت واسه ی من نمیسوزه

دوست دارم دوست دارم هنوزم که هنوزه

چشمام اشکاتو میدید

قلبم درداتو فهمید

اما باز دلم لرزید

بدون اینکه بخوام

نمیدونی تنهایی چقدر سخته

نیستی تو خیلی وقته

هرروزش میگذره قد چند سال برام

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد