چه خوبه که تو هستی که روبروم نشستی

که داری قلبتو خودت به من می دی دو دستی

چه خوبه تورو دارم شبو دووم میارم

کنار تو تموم میشه روزای نیمه کارم

همه چی خوبه با تو همه چی روبراهه

تصدق نگاهت که مثل قرص ماهه

از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم

تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم

همه چی خوبه با تو همه چی روبراهه

تصدق نگاهت که مثل قرص ماهه

از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم

تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم

تندیس ناز با من بساز

که تو اسمت رو قلبم حک شده

من چی بخوام که تو دنیام

هرچی جز تو به چشمم بی خوده

هرچی جز تو

همه چی خوبه با تو همه چی روبراهه

تصدق نگاهت که مثل قرص ماهه

از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم

تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم

همه چی خوبه با تو همه چی روبراهه

تصدق نگاهت که مثل قرص ماهه

از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم

تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم

همه چی خوبه با تو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد