دلخوشیه ساده

رضا صادقی

ترجمه ها: اصلی

زندگی انگار مال ما دوتاست

با تو خوشبختی نزدیک اینجاست

بعضی وقتا خب تنهایی خوبه

یه سفر کوتاهِ دوتایی خوبه

زندگی اینه دلخوشی ساده

من باشمُ عشقت تو باشی و جاده

غصه از قلبم فاصله داره

این هوا انگار ما رو کم داره

ببند چمدونتُ خوب میدونی من بدون تو

این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم

تویی همه چیز من حتی خدا هم عزیز من

دنیا رو به پام بریزه من جایی نمیرم

پس ببند چمدونتُ خوب میدونی من بدون تو

این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم

تویی همه چیز من حتی خدا هم عزیز من

دنیا رو به پام بریزه من جایی نمیرم

جاده خیس و بوی برگا رو

این خیابونُ با تو دوست دارم

وقتی باهامی شونه به شونه

چتر و بارونُ با تو دوست دارم

جاده رویایی وقتی که اینجایی

خلوت دوتایی با تو خوبه

من که ساده ام با تو فوق العاده ام با تو

حس و حالم با تو خیلی خوبه

ببند چمدونتُ خوب میدونی من بدون تو

این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم

تویی همه چیز من حتی خدا هم عزیز من

دنیا رو به پام بریزه من جایی نمیرم

پس ببند چمدونتُ خوب میدونی من بدون تو

این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم

تویی همه چیز من حتی خدا هم عزیز من

دنیا رو به پام بریزه من جایی نمیرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد