کار بدی انجام دادم

تیلور سوئیفت

ترجمه ها: اصلی فارسی

I never trust a narcissist, but they love me من هرگز به یه خودخواه اعتماد نمیکنم. اما اونا عاشقم هستن.

So I play 'em like a violin, and I make it look oh-so-easy منم مث ویولن زدم باهاشون بازی میکنم و من جوری بنظر میام که بگن: اوه، خیلی راحته

'Cause for every lie I tell them, they tell me three به خاطر اینکه هر دروغی که بهشون میگم ، اونا سه تا به من میگن

This is how the world works, now all he thinks about is me روزگار اینطوری کار میکنه. الان همه ی فکر اون درباره ی منه

I can feel the flames on my skin میتونم شعله ها رو روی پوستم احساس کنم

Crimson red paint on my lips رنگ قرمز غلیظی رو لب هام هست

If a man talks shit, then I owe him nothing اگه يه مرد مزخرف بگه، من هیچی بهش بدهکار نیستم

I don't regret it one bit, 'cause he had it coming من حتی یه ذره هم پشیمون نیستم، چون اون لیاقتش همین بوده

They say I did something bad بعضی ها میگن که کاری بدی انجام دادم

Then why's it feel so good? پس چرا اینقدر حس خوبی دارم؟

They say I did something bad بعضی ها میگن که کاری بدی انجام دادم

But why's it feel so good? ولي چرا اینقدر حس خوبی دارم؟

Most fun I ever had بهترین لذتی بود که تا حالا تجربه کردم

And I'd do it over and over and over again, if I could و بازم دوباره و دوباره و دوباره انجامش خواهم داد ، اگه بتونم

It just felt so good, good این فقط حس خوبی بهم میداد

I never trust a playboy, but they love me من به یه دختر باز هیچ وقت اعتماد نمیکنم ولی اونا عاشقم هستن

So I fly 'em all around the world, and I let them think they saved me پس من به همه جای دنیا پروازشون میدم و کاری میکنم حس کنن نجاتم دادن

They never see it comin' what I do next اونا هرگز نمیدونن قدم بعدی من چیه

This is how the world works, you gotta leave before you get left روزگار اینطوریه. تو باید ترکشون کنی قبل از اینکه ترکت کنن

I can feel the flames on my skin میتونم شعله ها رو روی پوستم احساس کنم

He says, "Don't throw away a good thing" اون میگه ، چیزای خوب رو دور ننداز

But if he drops my name, then I owe him nothin' اما اگه اسم منو وسط بکشه، بعدش من دیگه چیزی بهش بدهکار نیستم

And if he spends my change, then he had it comin' و اگه پول خرد منو خرج کنه، بعد حقش کف دستش میاد

They say I did something bad بعضی ها میگن که کاری بدی انجام دادم

Then why's it feel so good? پس چرا اینقدر حس خوبی دارم؟

They say I did something bad بعضی ها میگن که کاری بدی انجام دادم

But why's it feel so good? ولي چرا اینقدر حس خوبی دارم؟

Most fun I ever had بهترین لذتی بود که تا حالا تجربه کردم

And I'd do it over and over and over again, if I could و بازم دوباره و دوباره و دوباره انجامش خواهم داد ، اگه بتونم

It just felt so good, good این فقط حس خوبی بهم میداد

It just felt so good فقط حس خوبی بهم میداد

They're burning all the witches, even if you aren't one اونا همه جادوگرها رو میسوزونن ،حتی اگه یه جادوگر نباشی

They got their pitchforks and proof, their receipts and reasons اونا دلایل و مدرک خاص خودشونو دارن

They're burning all the witches, even if you aren't one اونا همه جادوگرها رو میسوزونن ،حتی اگه یه جادوگر نباشی

So light me up (Light me up), light me up (Light me up) پس من رو بسوزون، من رو بسوزون، من رو بسوزون

Light me up, go ahead and light me up (Light me up) پس من رو بسوزون، يالا من رو بسوزون، من رو بسوزون

Light me up (Light me up), light me up (Light me up) من رو بسوزون، من رو بسوزون، من رو بسوزون

Light me up (Light me up), light me up من رو هم آتش بزنید

They say I did something bad (Oh) بعضی ها میگن که کاری بدی انجام دادم (اوه)

Then why's it feel so good? (So good) پس چرا حس خوبي دارم؟ (خيلي خوب)

They say I did something bad بعضی ها میگن که کاری بدی انجام دادم

But why's it feel so good? (Good) پس چرا اینقدر حس خوبی دارم؟ (خوب)

Most fun I ever had (Most fun I ever had) بهترین لذتی بود که تا حالا تجربه کردم (بهترین لذتی بود که تا حالا تجربه کردم)

And I'd do it over and over and over again, if I could و بازم دوباره و دوباره و دوباره انجامش خواهم داد ، اگه بتونم

It just felt so good, good (Good) این فقط حس خوبی داشت ( خوب)

Oh, you say I did something bad (You say I did something bad) او تو میگی من کار بدی انجام دادم ( تو میگی من کار بدی انجام دادم)

Then why's it feel so good, good? پس چرا حس خوبي دارم؟

So bad, why's it feel so good? خيلي بد، چرا اینقدر حس خوبی دارم؟

Why's it feel, why's it feel so good? (Bad) پس چرا اینقدر حس خوبی دارم؟ (بد)

It just felt so good, good این فقط حس خوبی بهم میداد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از تیلور سوئیفت