برای اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم

تیلور سوئیفت

ترجمه ها: اصلی فارسی

It was so nice throwing big parties پارتی های بزرگ راه انداختن باحال بود

Jump into the pool from the balcony پریدن تو استخر از بالکن

Everyone swimming in a champagne sea همه توی دریای شامپاین شنا میکردن

And there are no rules when you show up here و وقتی تو میای اینجا هیچ قانونی وجود نداره

Bass beat rattling the chandelier بیس بیت (ضرب اهنگ بم) لوستر رو تکون میده

Feeling so Gatsby for that whole year تمام سال احساس گتسبی داشتم

So why'd you have to rain on my parade? پس چرا باید مثل بارون رو نمایش باشکوه من بباری؟

I'm shaking my head, and locking the gates دارم سرمو تکون میدم و دروازه هارو قفل میکنم

This is why we can't have nice things, darling واسه اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم عزیزم

Because you break them, I had to take them away چون تو میشکونیشون، منم باس ازت بگیرمشون

This is why we can't have nice things, honey واسه اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم عسلم

Did you think I wouldn't hear all the things you said about me? فکر کردی همه اون چیزایی که دربارم گفتی رو نمیشنوم؟

This is why we can't have nice things واسه اینه که نمیتونیم چیزای قشنگ داشته باشیم

It was so nice being friends again خیلی خوب بود که دوباره باهم دوست شده بودیم

There I was giving you a second chance من بهت یه شانس دوم دادم

But you stabbed me in the back while shaking my hand اما تو از پشت بهم خنجر زدی درحالی که داشتی با من دست میدادی

And therein lies the issue, friends don't try to trick you و مشکل اینجاست که ، دوست ها سعی نمیکنن فریبت بدن

Get you on the phone and mind-twist you و ادمو بیارن پای تلفن و گولشون بزنن

And so I took an axe to a mended fence پس منم مجبورم با تبر رابطمون رو که داشت بهتر میشد خراب کنم

But I'm not the only friend you've lost lately (Mmh-mmh) ولی من تنها دوستی نیستم که تو اخیرا از دستش دادی!

If only you weren't so shady اگه تو اینقدر آدم مرموزی نبودی

This is why we can't have nice things, darling واسه اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم عزیزم

Because you break them, I had to take them away چون تو میشکونیشون، منم باس ازت بگیرمشون

This is why we can't have nice things, honey واسه اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم عسلم

Did you think I wouldn't hear all the things you said about me? فکر کردی همه اون چیزایی که دربارم گفتی رو نمیشنوم؟

This is why we can't have... برا همین که نمیتونیم داشته باشیم

Here's a toast to my real friends اینم به سلامتی دوستای واقعیم

They don't care about the he-said-she-said که اهمیتی نمیدن این و اون چی میگن

And here's to my baby و این برای عزیزمه

He ain't reading what they call me lately اون چیزایی که اخیرا بهم میگن رو نمیخونه

And here's to my momma و مینوشم به سلامتی مامانم

Had to listen to all this drama که مجبوره به همه ی این داستانا گوش بده

And here's to you 'cause forgiveness is a nice thing to do و اینم به سلامتی تو ، چون بخشش کار خوبیه

Hahaha, I can't even say it with a straight face هاهاها(خندیدن) من حتی نمیتونم با یه صورت جدی بگمش!

This is why we can't have nice things, darling واسه اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم عزیزم

Because you break them, I had to take them away چون تو میشکونیشون، منم باس ازت بگیرمشون

This is why we can't have nice things, honey واسه اینه که نمیتونیم چیزای زیبا داشته باشیم عسلم

Did you think I wouldn't hear all the things you said about me? فکر کردی همه اون چیزایی که دربارم گفتی رو نمیشنوم؟

This is why we can't have nice things واسه اینه که نمیتونیم چیزای قشنگ داشته باشیم

darling (And here's to my real friends) عزیزم (و بسلامتی دوستای واقعیم)

Because you break them, I had to take them (And here's to my baby) چون تو میشکونیشون ، منم باس ازت بگیرمشون (و بسلامتی عزیزم)

Nice things, honey (They didn't care about the he-said-she-said) چیزای خوبی ، عسلم (اهمیتی نمیدن که این و اون چی میگن)

Did you think I wouldn't hear all the things you said about me? فکر کردی همه اون چیزایی که دربارم گفتی رو نمیشنوم؟

This is why we can't have nice things واسه اینه که نمیتونیم چیزای قشنگ داشته باشیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از تیلور سوئیفت