باور كن همه جا شده با تو بهشت

يه چيزارو نميشه نوشت

تا يه روزى برسى بهش

(يه چيزايى مثه همين عشق)

اين روزا همه هوش و حواس منى

تو كه ميدونى واسه منى

تويى تو همه خاطره هام

تورو ديگه نميشه نخوام تو يجور ديگه اى برام

كاشكى برگرده اونيكه عاشقم كرده

اونيكه اين دلو ميبره با حتى يك كلمه

جاى تو اينجاس توى يه گوشه از قلبم

من و تو عاشقيم چرا نگم اينو جلو همه؟!

كاشكى برگرده اونيكه عاشقم كرده

اونيكه اين دلو ميبره با حتى يك كلمه

جاى تو اينجاس توى يه گوشه از قلبم

من و تو عاشقيم چرا نگم اينو جلو همه؟!

اين حسو به تو داره فقط دل من پيشه تو بى ارادس

گم كردم خودمو تو چشات آخه من عاشقتم خيلى سادس

ميميرم همه جوره برات تورو من نميدم ساده از دست

ميخوامت هيجان دلم واسه دوست داشتنت فوق العادست

كاشكى برگرده اونيكه عاشقم كرده

اونيكه اين دلو ميبره با حتى يك كلمه

جاى تو اينجاس توى يه گوشه از قلبم

من و تو عاشقيم چرا نگم اينو جلو همه؟!

كاشكى برگرده اونيكه عاشقم كرده

اونيكه اين دلو ميبره با حتى يك كلمه

جاى تو اينجاس توى يه گوشه از قلبم

من و تو عاشقيم چرا نگم اينو جلو همه؟!

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد