سوختم چه آتشی نگاه تو دارد

آخر دلم دله تو را به دست آرد

بی تو کویر خشک و خالیم

مرا ببین چه حالیم بارانه تو اگر نبارد

جانا دلم ربوده ای فریبانه

به انتظار تو غریبانه

نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه

جانا به غم نشانده ای دله ما را

بیا و دریاب منه تنها را که خسته ام از این زمانه

فریاد مرا تو برده ای دگر از یاد

شکسته ام من هر چه بادا باد

رها چو برگه خسته در باد

جانم تویی چو زلف تو پریشانم

خزان منم که غرق بارانم

بیا دگر نمیتوانم

جانا دلم ربوده ای فریبانه

به انتظار تو غریبانه

نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه

جانا به غم نشانده ای دله ما را

بیا و دریاب منه تنها را که خسته ام از این زمانه

جانا دلم ربوده ای فریبانه

به انتظار تو غریبانه

نشسته ام ببینم آن دو چشم مستو دلبرانه

جانا به غم نشانده ای دله ما را

بیا و دریاب منه تنها را که خسته ام از این زمانه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد