ببین چقدر تغییر کردم

با وقتی که عاشق نبودم

بعد از تو یک ثانیه حتی

اون آدمه سابق نبودم

ربطی به تیپو مد نداشتم

رویات دنیامو عوض کرد

افسردگی جاشو به تب داد

عشقِ تو قرصامو عوض کرد

من رو از آینده نترسون

باید از این وابسته تر شم

از عشق وحشتی ندارم

حتی اگه باید پدر شم

حتی اگه باید پدر شم

باعثو بانیِ تمامِ این شبای من تویی

عشقِ تو پابندم کرد

عشقِ تو خوانندم کرد

آخرش اما چی شد

عشقِ تو بازندم کرد

عشقِ تو پابندم کرد

عشقِ تو خوانندم کرد

آخرش اما چی شد

عشقِ تو بازندم کرد

قبل از تو دوست داشتم خودم رو

اهل خود آزاری نبودم

این سرفه ها رو از تو دارم

قبل از تو سیگاری نبودم

جامو توی قلبت نگه دار

حتی اگه پیشم نباشی

من شرط میبندم از اینم

دیوونه تر میشم نباشی

باعثو بانیِ تمامِ این شبای من تویی

عشقِ تو پابندم کرد

عشقِ تو خوانندم کرد

آخرش اما چی شد

عشقِ تو بازندم کرد

عشقِ تو پابندم کرد

عشقِ تو خوانندم کرد

آخرش اما چی شد

عشقِ تو بازندم کرد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد