بشین پیا حرفای من

بشین با تمام وجود

من از عشق میگم توهم

بگو رفتنت خواب بود

بشین پای حرفای من

بشین دل بده گوش کن

درارو رو دنیا ببند

جهانو فراموش کن

فقط من فقط تو فقط منوتو میرزیم

ی شب زندگی بی تورو باید قیدشو میزدم

نبودی ببینی چقد زمان بی تو عمگین گذشت

تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشت

نبودی ببینی عذاب چطور میکشه ادمو

باید از ی جایی ب بعد ادامه نمیدادمو ادمه نمیدادمو

رسیدم ب جایی ک عشق نبودش ی کمبود شد

زمین زیر پام خالیو ی عمر زندگیم دود شد

خوشی رفتو شادی نموند

دلم شورخ فردارو زد

گذشته برام تازه شد

مثه داغه روزای بد

میدونم تلاشم ی روز ی جایی اثر میکنه

ببین تا کجا تا چ حد ی عاشق خطر میکنه

نبودی ببینی چقد زمان بیتو غمگین گذشت

تو دنیای من غم نبود ولی تلخ و شیرینگذشت

نبودی ببینی عذاب چطور میکشه ادمو باید از ی جایی ب بعد ادامه نمیدادمو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد