دست از سرم بردار زیبای لعنتی

دست از سرم بردار زیبای لعنتی

گاهی باید رفت ،تا عمق بی نهایت ، آزاد بود

گاهی باید دل کند از هرآنچه احساس می کنی زیباست

گاهی باید ماند ، دریک حصار نامرئی پایبند شد

گاهی باید دل بست ، به عذاب و درد رنج تنهایی

گاهی باید رفت تا عمق بینهایت آزاد بود

گاهی باید دل کند از هرآنچه احساس می کنی زیباست

گاهی باید رفت ، تا عمق بینهایت آزاد بود

گاهی باید دل کند از هرآنچه احساس می کنی زیباست

گاهی باید سکوت کرد ، که سکوت ترانه ای زیباست

که بارها برایت خوانده اند ، گاهی باید غرق شد در هرآنچه که تورا به خدا نزدیک می کند

بیخیال همه ، خوب باش ، از روزمرگی شهر دور ، آهنگ محبوبمو بزار برام

با صدای بلند ترانشو اشتباه بخون دست از سرم بردار

زیبای لعنتی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد