تو از کجا پیدات شد

امیرعباس گلاب

ترجمه ها: اصلی

تو از کجا پیدات شد که با دلم حرف زدی

من عاشق این رابطم به زندگیم خوش اومدی

تو از کجا پیدات شد تو بازی بی قاعده

به ذهنمم نمیرسید خدا تو رو به من بده

شلوغو گرمو روشنی درست عینه زندگیم

من چشم وا کردمو تو افتادی بینه زندگیم

دروغ میگفتم ولی کنار تو باور شدم

من خوب بودم قبل تو بعد از تو من بهتر شدم

وقتی دلت از دست رفت یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هی ازش تو از کجا پیدات شد؟

تو از کجا پیدات شد؟

وقتی دلت از دست رفت یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هی ازش تو از کجا پیدات شد؟

تو از کجا پیدات شد؟

بذار گاهی قلبه تو برام یه باور بشه

من قول میدم بعد از این زندگی بهتر بشه

نگاهم میکنی و به عشق بر میخورم

میخندی از ته دل من خنده هاتو میشمارم

وقتی دلت از دست رفت یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هی ازش تو از کجا پیدات شد؟

تو از کجا پیدات شد؟

وقتی دلت از دست رفت یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هی ازش تو از کجا پیدات شد؟

تو از کجا پیدات شد؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد