کاری کنم که عشقم را احساس کنی

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

When the rain is blowing in your face وقتی که بارون میباره روی صورتت

And the whole world is on your case و تمامم دنیا خراب میشه روی سرت

I could offer you a warm embrace من میتونم یه آغوش گرم رو بهت پیشنهاد بدم

To make you feel my love. تا عشق منو حس کنی

When the evening shadows and the stars appear وقتی که شب میشه و ستاره ها نمایان میشن

And there is no one there to dry your tears و هیچکسی نیست که اشک هاتو خشک کنه

I could hold you for a million years من میتونم برای میلیون ها سال تو رو در اغوش بگیرم

To make you feel my love. تا عشق منو حس کنی

I know you haven't made your mind up yet من میدونم که تو هنوز تصمیمتو نگرفتی

But I would never do you wrong. اما من تو رو به اشتباه نميندازم

I've known it from the moment that we met اینو از اولین ملاقاتمون فهمیدم

No doubt in my mind where you belong. هيچ شكي ندارم كه تو به كجا تعلق داري

I'd go hungry, I'd go black and blue من گرسنه موندم ، من رفتم و برگشتم

I'd go crawling down the avenue. تمام خيابون رو سينه خيز رفتم.

No, there's nothing that I wouldn't do هیچ کاری نمونده که بتونم انجام بدم

To make you feel my love. تا عشق منو حس کنی.

The storms are raging on the rolling sea طوفان روي دريا شدت میگیره

And on the highway of regret. و من توی اتوبان پشیمونی.

Though winds of change are throwing wild and free باد هاي تغييرات دارن آزاد و وحشي ميشن

You ain't seen nothing like me yet. تو هیچ وقت یکیو مثل من نمیبینی.

I could make you happy, make your dreams come true. من میتونم تو رو خوشحال کنم، میتونم رویاهاتو ب واقعیت تبدیل کنم.

Nothing that I wouldn't do. هیچکاری نیست که انجام ندم.

Go to the ends of the Earth for you تا اخر دنیا میرم بخاطر تو

To make you feel my love تا عشق منو حس کنی

To make you feel my love... تا عشق منو حس کنی...

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل