میلیون ها سال پیش

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

I only wanted to have fun فقط دلم میخواست یکم شاد باشم

Learning to fly learning to run یاد بگیرم پرواز کنم، یاد بگیرم بدوم

I let my heart decide the way میذاشتم قلبم راهش رو انتخاب کنه

When I was young وقتی که جوان بودم

Deep down I must have always known ته قلبم همیشه میدونستم

That this would be inevitable که این اجتناب ناپذیره

To earn my stripes I'd have to pay که تاوان کار هام رو بدم

And bare my soul وروحم رالخت می کند

I know I'm not the only one میدونم من تنها کسی نیستم

Who regrets the things they've done که از کارهای که اونها کردن افسوس میخوره

Sometimes I just feel it's only me بعضی وقت ها فکر میکنم خودم تنهام

Who can't stand the reflection that they see كه نميتونم مقاومت كنم در برابر انديشه آنها

I wish I could live a little more کاش میتونستم یکم بیشتر زنده بمونم

Look up to the sky not just the floor به آسمان نگاه کنم نه فقط به زمین

I feel like my life is flashing by احساس میکنم زندگیم داره مرور میشه

And all I can do is watch and cry و تمام کاری که میتونم بکنم اینه که تماشا کنم و گریه کنم

I miss the air I miss my friends من دل تنگ هوا هستم، دلتنگ دوستام

I miss my mother I miss it when دلتنگ مادرم، دلتنگ زمانی که

Life was a party to be thrown زندگی یه مهمونی ای بود که برگزار میشد

But that was a million years ago اما اینها برای یک میلیون سال پیش بود

When I walk around all of the streets وقتی تو خیابان ها قدم میزنم

Where I grew up and found my feet خیابونهایی که توشون بزرگ شدم و روی پاهام ایستادم

They can't look me in the eye حتی نمیتونن توی چشمهام نگاه کنن

It's like they're scared of me انگار که ازم میترسن

I try to think of things to say سعی میکنم به گفتن یه چیزایی فکر کنم

Like a joke or a memory مثل یک جوک یا یک خاطره

But they don't recognise me now اما اونا الان منو نمیشناسن

In the light of day حتی در روشنایی روز

I know I'm not the only one میدونم من تنها کسی نیستم

Who regrets the things they've done که از کارهای که اونها کردن افسوس میخوره

Sometimes I just feel it's only me بعضی وقت ها فکر میکنم خودم تنهام

Who never became who they thought they'd be که هیچوقت اون کسی که فکر میکرده میشه، نشده

I wish I could live a little more کاش میتونستم یکم بیشتر زنده بمونم

Look up to the sky not just the floor به آسمان نگاه کنم نه فقط به زمین

I feel like my life is flashing by احساس میکنم زندگیم داره مرور میشه

And all I can do is watch and cry و تمام کاری که میتونم بکنم اینه که تماشا کنم و گریه کنم

I miss the air I miss my friends من دل تنگ هوا هستم، دلتنگ دوستام

I miss my mother I miss it when دلتنگ مادرم، دلتنگ زمانی که

Life was a party to be thrown زندگی یه مهمونی ای بود که برگزار میشد

But that was a million years ago اما اینها برای یک میلیون سال پیش بود

A million years ago یک میلیون سال پیش

نظرات

ترلان

ترلان

عالیهههه ^_^
ریحانه

ریحانه در پاسخ به ترلان

بله صد درصد ! *_*
عسل

عسل در پاسخ به ریحانه

خیلی آهنگ باحالیههههه ! (:

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل