دیوانه برای تو

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Found myself today امروز خودم رو دیدم

Singing out loud your name

You said I'm crazy

If I am I'm crazy for you. که اسم تورو بلند صدا میزنم

Sometimes sitting in the dark من گفتم که من دیوانه ام

Wishing you were here آگه دیوانه ام من دیونه توام

Turns me crazy

But it's you who makes me lose my head. بعضی وقتها تو تاریکی میشینم

And every time I'm meant to be acting sensible آرزو میکنم اینجا باشی

You drift into my head این منو دیوانه میکنه

And turn me into a crumbling fool. اما اونی که باعث از دست دادن عقلم شده تویی

Tell me to run and I'll race

If you want me to stop I'll freeze

And if you want me gone, I'll leave

Just hold me closer, baby منو نزدیکتر نگهدار، عزیزم

And make me crazy for you. و هر وقت میخوام کار عقلانی انجام بدم

Crazy for you. تو ناخوداگاه میآی تو ذهنم

Lately with this state I'm in و منو تبدیل به یه احمق کوچک میکنی

I can't help myself but spin. من نمیتونم کمکی به خودم بکنم ولی دور خودم میچرخم

I wish you'd come over من آرزو میکنم که تو اومده بودی پیشم

Send me spinning closer to you. اگر تو بخوای من بس کنم، من منجمد میشم

My oh my, how my blood boils آه چقدر خون من به جوش اومده

It's sweet taste for you

Strips me down bare

And gets me into my favourite mood. و منو به حال خوشم ببر

I keep on trying, fighting these feelings away من همش تلاش میکنم که این احساسات رو از خودم دور کنم

But the more I do ولی هرچقدر بیشتر تلاش میکنم

The crazier I turn into. بیشتر دیوانه میشم

Pacing floors and opening doors قدم میزنم و در ها رو باز میکنم

Hoping you'll walk through به امید اینکه تو بیای

And save me boy و منو نجات بدی پسر

Because I'm too crazy for you. بخاطر اینکه من زیادی دیوانه شدم برات

Crazy for you و اگر تو بخوای من برم، من میرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل