دنبال کردن پیاده رو ها

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

I've made up my mind

Don't need to think it over من ذهنم رو اماده کردم

If I'm wrong, I am right نیازی نیست که فکر کنم این آخرشه

Don't need to look no further

This ain't lust چه اشتباه من باشه یا حق با من باشه

I know this is love نیازی نیست به دور دست ها نگاه کنی

But if I tell the world می دونم که این هوس نیست

I'll never say enough می‌دونم این عشق واقعیه

'cause it was not said to you اما اگه به تموم دنیا هم بگم

And that's exactly what I need to do هیچ وقت کافی نگفتم

If I end up with you چون به تو نگفتم

Should I give up? و دقیقا این کاری هست که من باید انجام بدم

Or should I just keep chasin' pavements اگر میخوام با تو زندگی رو به سر انجام برسونم

Even if it leads nowhere? باید تسلیم بشم؟

Or would it be a waste یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

Even if I knew my place? حتی اگر به جایی نرسم؟

Should I leave it there? یا که اینکار فقط وقت تلف کردنه

Should I give up? حتی اگه من اینجا رو قبلا می‌شناختم

Or should I just keep chasin' pavements باید ترکش کنم؟

Even if it leads nowhere? باید تسلیم بشم؟

I build myself up یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

And fly around in circles حتی اگر به جایی نرسم؟

Waitin' as my heart drops من خودم رو سر پا کردم

And my back begins to tingle و دور خودم چرخیدم

Finally, could this be it صبر کردم تا قلبم شروع به ریپ زدن کرد

Or should I give up? و پشتم شروع به سوزش کرد

Or should I just keep chasin' pavements بلاخره این اتفاق افتاد

Even if it leads nowhere? یا باید تسلیم بشم؟

Or would it be a waste یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

Even if I knew my place? حتی اگر به جایی نرسم؟

Should I leave it there? یا که اینکار فقط وقت تلف کردنه

Should I give up? حتی اگه من اینجا رو قبلا می‌شناختم

Or should I just keep chasin' pavements باید ترکش کنم؟

Even if it leads nowhere? باید تسلیم بشم؟

Should I give up? یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

Or should I just keep on chasin' pavements حتی اگر به جایی نرسم

Even if it leads nowhere? باید تسلیم بشم؟

Or would it be a waste یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

Even if I knew my place? حتی اگر به جایی نرسم

Should I leave it there? یا که اینکار فقط وقت تلف کردنه

Should I give up? حتی اگه من اینجا رو قبلا می‌شناختم

Or should I just keep on chasin' pavements? باید ترکش کنم؟

Should I just keep on chasin' pavements? باید تسلیم بشم؟

Ohh oh یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

should I give up? باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم؟

Or should I just keep chasin' pavements اوه اوه

Even if it leads nowhere? باید تسلیم بشم؟

Or would it be a waste یا اینکه باید فقط به دنبال کردن پیاده رو ادامه بدم

Even if I knew my place? حتی اگر به جایی ختم نشه؟

Should I leave it there? یا که اینکار فقط وقت تلف کردنه

should I give up? حتی اگه من اینجا رو قبلا می‌شناختم

Or should I just keep chasin' pavements باید ترکش کنم؟

Even if it leads nowhere? باید تسلیم بشم؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل