درست مثل بارون

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Who wants to be right as rain کی میخاد مثل بارون، حقیقی باشه

It's better when something is wrong بهتره وقتی چیزی اشتباهه

You get excitement in your bones هیجان را در استخوانهایت حس می کنی

And everything you do's a game هرچی که انجام میدین یه بازیه

When night comes and you're on your own وقتي شب برسه و تو روي پاي خودت باشي

You can say "I chose to be alone" میتونید بگید من تنهایی رو انتخاب کردم

Who wants to be right as rain کی میخاد مثل بارون، حقیقی باشه

It's harder when you're on top وقتی از همه بلندتری خیلی سختره

'Cause when hard work don't pay off and I'm tired به خاطر اينكه وقتي كار زياد خرجي كافي رو نميده و من خستم

There ain't no room in my bed هيچ تختي تو اتاقم نيست

As far as I'm concerned همانطور که نگران شدم

So wipe that dirty smile off بنابراین اون لبخندهای کثیف رو پاک کن

We won't be making up ما نمیخوایم با هم آشتی کنیم

I've cried my heart out از ته قلب گریه کردم

And now I've had enough of love حالا به اندازه کافی از عشق بهره مندم

Who wants to be riding high کی میخواد بلند پروازی کنه

When you'll just crumble back on down وقتی شما فقط رو به پشت به پایین سقوط می کنی

You give up everything you are از هر کی که هستین دست می کشین

And even then you don't get far و حتي بعدش هم تو دور نميشي

They make believe that everything آنها بر این باورند که همه چیز

Is exactly what it seems این دقیقا آن چیزیست که به نظر میرسه

But at least when you're at your worst اما حداقل در زمانی که در بدترین حالت خود هستید

You know how to feel things شما می دانید چگونه همه چیز را احساس کنید

See when hard work don't pay off and I'm tired ببين وقتي سخت كار كني و خرجي كافي نداشته باشي و من خستم

There ain't no room in my bed هيچ تختي تو اتاقم نيست

As far as I'm concerned همانطور که نگران شدم

So wipe that dirty smile off بنابراین اون لبخندهای کثیف رو پاک کن

We won't be making up ما نمیخوایم با هم آشتی کنیم

I've cried my heart out از ته قلب گریه کردم

And now I've had enough of love حالا به اندازه کافی از عشق بهره مندم

Go ahead and steal my heart جلو بیا و قلبم را بدزد

To make me cry again تا دوباره گریه کنم

'Cause it will never hurt به خاطر اينكه اين هيچ وقت صدمه نميزنه

As much as it did then به همون اندازه انجام دادی بعدش

When we were both right وقتی حق با هر دو نفرمون بود

And no one had blame هیچ یک از ما گله نداره

But now I give up اما حالا ‌من کوتاه میام

On this endless game توی این بازی بی انتها

'Cause who wants to be right as rain کی میخاد مثل بارون، حقیقی باشه

It's better when something is wrong بهتره وقتی چیزی اشتباهه

I get excitement in my bones من تا استخوان هام هم هيجان زدم

Even though everything's a strain حتی اگه فکر کنم همه چی یک فشاره

When night comes and I'm on my own وقتی شب فرا می رسد و من در فکر فرو رفتم

You should know I chose to be alone تو باید بدونی من خودم انتخاب کردم که تها باشم

Who wants to be right as rain کی میخاد مثل بارون، حقیقی باشه

It's harder when you're on top وقتی از همه بلندتری خیلی سختره

'Cause when hard work don't pay off and I'm tired به خاطر اينكه وقتي كار زياد خرجي كافي رو نميده و من خستم

There ain't no room in my bed هيچ تختي تو اتاقم نيست

As far as I'm concerned همانطور که نگران شدم

So wipe that dirty smile off بنابراین اون لبخندهای کثیف رو پاک کن

We won't be making up ما نمیخوایم با هم آشتی کنیم

I've cried my heart out از ته قلب گریه کردم

And now I've had enough of... حالا من به اندازه کافی دارم ...

There ain't no room in my bed هيچ تختي تو اتاقم نيست

As far as I'm concerned همانطور که نگران شدم

So wipe that dirty smile off بنابراین اون لبخندهای کثیف رو پاک کن

We won't be making up ما نمیخوایم با هم آشتی کنیم

I've cried my heart out از ته قلب گریه کردم

And now I've had enough of love حالا به اندازه کافی از عشق بهره مندم

Woah, yeah! Had enough واو، آره! به اندازه كافي داشتم

Woah oh oh oh oh! اوه اوه اوه

Woah oh oh do da! اوه اوه اوه دا

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل