تمام چیزی که میخوام

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

I will leave my heart at the door قلبم رو دم در میزارم

I won't say a word من یک کلمه هم نخواهم گفت

They've all been said before, you know قبلا گفتم و میدونی.

So why don't we just play pretend پس چرا ما فقط بازی وانمود کردن نمیکنیم

Like we're not scared of what is coming next که از چیزی که داره میاد(اتفاق میفته) نترسیدیم.

Or scared of having nothing left یا از هیچ چیز نداشتن

Look, don't get me wrong ببین، سوتفاهم نشه

I know there is no tomorrow من میدونم فردایی وجود نداره

All I ask is تمام چیزی که میخوام اینه که

If this is my last night with you اگه این آخرین شب من با تو هست

Hold me like I'm more than just a friend جوری در آغوشم بگیر که انگار بیشتر از یه دوست هستم

Give me a memory I can use خاطر ه ای به من برا ی استفاده کردن بده

Take me by the hand while we do what lovers do دستم رو بگیر وقتی که کارایی که عاشقا انجام میدن رو انجام میدیم

It matters how this ends مهمه که این رابطه چطور تموم میشه

Cause what if I never love again? چون، اگه هیچ‌وقت دوباره عاشق نشم چی؟

I don't need your honesty من به صداقت تو نیازی ندارم

It's already in your eyes توی چشمات به وضوح دیده میشه

And I'm sure my eyes, they speak for me و مطمئنم که چشمای من هم به جام حرف می زنن

No one knows me like you do هیچکس منو مثل تو نمیشناسه

And since you're the only one that matters و چون که تو تنها کسی هستی که اهمیت داره

Tell me who do I run to? بگو به کی پناه ببرم

Look, don't get me wrong ببین، سوتفاهم نشه

I know there is no tomorrow من میدونم فردایی وجود نداره

All I ask is تمام چیزی که میخوام اینه که

If this is my last night with you اگه این آخرین شب من با تو هست

Hold me like I'm more than just a friend جوری در آغوشم بگیر که انگار بیشتر از یه دوست هستم

Give me a memory I can use خاطر ه ای به من برا ی استفاده کردن بده

Take me by the hand while we do what lovers do دستم رو بگیر وقتی که کارایی که عاشقا انجام میدن رو انجام میدیم

It matters how this ends مهمه که این رابطه چطور تموم میشه

Cause what if I never love again? چون، اگه هیچ‌وقت دوباره عاشق نشم چی؟

Let this be our lesson in love بذار این درسمون در عشق باشه

Let this be the way we remember us بزار مارو اینجوری به خاطر بیارن

I don't wanna be cruel or vicious من نمیخوام ظالم یا بدجنس باشم

And I ain't asking for forgiveness و ازت نمیخوام منو ببخشی

All I ask is تمام چیزی که میخوام اینه که

If this is my last night with you اگه این آخرین شب من با تو هست

Hold me like I'm more than just a friend جوری در آغوشم بگیر که انگار بیشتر از یه دوست هستم

Give me a memory I can use خاطر ه ای به من برا ی استفاده کردن بده

Take me by the hand while we do what lovers do دستم رو بگیر وقتی که کارایی که عاشقا انجام میدن رو انجام میدیم

It matters how this ends مهمه که این رابطه چطور تموم میشه

Cause what if I never love again? چون، اگه هیچ‌وقت دوباره عاشق نشم چی؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل