تبدیل قلبم به سنگ

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Right under my feet is air made of bricks درست زیر پاهایم هوایی است ساخته شده از آجر

It pulls me down turns me weak for you منو پایین میکشه و برای تو ضعیفم میکنه

I find myself repeating like a broken tune خودمو در حال تکرار شدن مثل یک نوای شکسته پیدا کردم

And I'm forever excusing your intentions و من برای همیشه اهدافتو بهانه میکنم

And I give in to my pretendings و میسپارم به تظاهر هام

Which forgive you each time

Without me knowing که هر دفعه تو رو بخشیدم

They melt my heart to stone بدون اینکه بدونم

And I hear your words that I made up اونا قلبمو به سنگ تبدیل کردن

You say my name like there could be an us لغت های تو اونایی که من درست کردمو شنیدم

I best tidy up my head I'm the only one in love یه جوری اسممو میگی انگار قراره ما ای وجود داشته باشه

I'm the only one in love به بهترین شکل خودمو جمع و جور کردم ، فقط من عاشق ام

Each and every time I turn around to leave فقط من عاشق ام

I feel my heart begin to burst and bleed هر بار همه باز که برگشتم رهات کنم

So desperately I try to link it with my head حس کردم قلبم داره میترکه و خون میده

But instead I fall back to my knees تلاش کردم به سرم ربطش بدم

As you tear your way right through me اما در عوض به زانو افتادم

I forgive you once again تو راهتو از وسط قلب من رد کردی

Without me knowing من تورو یه بار دیگه بخشیدم

You've burnt my heart to stone بدون اینکه بدونم

And I hear your words that I made up تو قلبمو سووزندی و تبدیلش کردی به سنگ

You say my name like there could be an us لغت های تو اونایی که من درست کردمو شنیدم

I best tidy up my head I'm the only one in love یه جوری اسممو میگی انگار قراره ما ای وجود داشته باشه

I'm the only one in love به بهترین شکل خودمو جمع و جور کردم ، فقط من عاشق ام

Why do you steal my hand? فقط من عاشق ام

Whenever I'm standing my own ground چرا دستمو دزدیدی ؟

You build me up, then leave me dead وقتیکه تو حال حودم بودم

Well I hear your words you made up تو منو ساختی ، بعد مرده رهام کردی

I say your name like there should be an us لغت هاتو شنیدم اونایی که من ساخته بودم

So I say your name like there should be an us من اسمتو یه جوری میگم انگار قراره ما ای وجود داشته باشه

I best tidy up my head I'm the only one in love خب من اسمتو یه جوری میگم انگار قراره ما ای وجود داشته باشه

I'm the only one in love به بهترین شکل خودمو جمع و جور کردم ، فقط من عاشق ام

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل