یه روزی میاد که دیگه دلت برام نریزه

که یادت نیاد تولدِ من چندِ پاییزه

هر کدوم از ما کنارِ یکی دیگه خوشبخته

چیزی که امروز باورش واسه هردومون سخته

یه روزی میاد سالی یه بارم یادِ هم نیایم

از گذشته مون جز فراموشی هیچ چیزی نخوایم

از تو فکرِ ما خاطراتمون می تونه رد شه

بدون اینکه حتی یه لحظه حالمون بد شه

فکر نکردن به خاطراتمونو بلد می شیم

می بینیم همو، از کنارِ هم ساده رد می شیم

انگار نه انگار به من می گفتی بی تو نابودم

انگار نه انگار یه روزگاری عاشقت بودم

می بینیم همو، اونم یه جا که غرق احساسیم

با هرکی باشیم نباید بگیم همو می شناسیم

برای اینکه حتی یه لحظه سمت هم نیایم

می ری و می رم، بی خداحافظی، بدون سلام

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد